Rozhledny u nás


Úvod Rozhledny Mapa Zajímavosti Přihlášení

Chyba kódování textů není na straně Vašeho prohlížeče, ale našeho serveru - web se špatně zobrazuje kvůli poškozené databázi! Prosíme o trpělivost, pokusíme se zjistit jestli se jedná o reverzibilní poškození... Děkujeme za pochopení.

.:Varho?? u Litom??ic:.

Přidat vlastní zkušenost s rozhlednou >>
Kóta: 639 m n.m.
Bývalý okres: Litom??ice
Kraj: ?steck?
Typ stavby: ?elezn? rozhledna
Otevření: 22.09.1973
Zánik: -
Přístup: Celoro?n? voln?
Výška rozhledny: 15.0 m
Nejvyšší vyhlídková plošina ve výšce: 15.0 m
Počet vyhlídkových plošin: 4
Počet schodů: 68

Popis: Kr?sn? v?hled je skoro ze v?ech pater ROZHLEDNY NA VARHO?TI. Autor: © Hanu? Wagner
Popis: Pohled z rozhledny na tok Labe. Autor: © Hanu? Wagner
Popis: Rozhledna na Varho?ti. Autor: © Hanu? Wagner
Popis: Vchod do rozhledny. Autor: © Hanu? Wagner
Popis: Opraven? rozhledna. Autor: © M. Svoboda
Popis: Pohled zpod v??e. Autor: © Hanu? Wagner

.:Historie

Na vrcholu Varho?ti se po sob? vyst??daly celkem t?i vyhl?dkov? v??e. Nejstar?? z nich byla postavena roku 1891 pomoc? p?ti dub?, mezi kter? byla um?st?na vyhl?dkov? plo?ina se schodi?t?m. V roce 1902 byla z bezpe?nostn?ch d?vod? str?ena.

Druh? rozhledna byla postavena na oslavu ?ty?icetilet?ho Spolku pro ?esk? st?edoho?? 18.4.1927. Ale proto?e bylo v pokladn? m?lo pen?z, postavili jenom ?ty?metrov? kamenn? sokl na kter? um?stili provizorn? 10 metr? vysokou tr?movou konstrukci. Zp??stupn?na v?ak byla a? 18.9.1927. Kolem roku 1970 ale musela b?t op?t str?ena.

Projekt dal?? a zat?m posledn? v??e vypracovali vskutku origin?ln?. Jedn? se ocelovou v?? s centr?ln?m nosn?m pil??em a se t?emi vyhl?dkov?mi plo?inami, kter? byly na rozhledn? usazeny pomoc? vrtuln?ku!

D?ev?n? podlaha na v?ech vyhl?dkov?ch plo?in?ch byla doned?vna ve velice ?patn?m stavu. D?ky panu Hezk?mu V?m v?ak mohu poskytnout informaci, ?e byla rozhledna p?es l?to opravena a zch?tral? podlaha nahrazena kovov?m ro?tem (viz nov? obr?zek od pana Svobody v??e).

V listopadu 2005 se stala je?t? jedna ud?lost - na v?? byla p?id?na dosti nevzhledn? ant?na jednoho mobiln?ho oper?tora.

.:Přístup & otevírací doba Aktualizováno 5.12.2005, 16:52

Lokalizace NOVÉ!

Vzdálenost od auta
500 m
Převýšení
100 m
GPS x y
WGS-84 50°35'24.5" 14°6'3.24"
S-42 5607020.0 3436455.0
S-JTSK 757655.0 984482.4

Nach?z? se p?t kilometr? severn? od Litom??ic, nad obc? Kundratice.

Dostanete se na n?j, kdy? nech?te auto na parkovi?ti u silnice nad Kundraticemi. Po p?l kilometru v?s na vrchol p?i p?ev??en? 100 metr? dovede ?lut? zna?ka.

Rozhledna je voln? p??stupn?.

.:Výhled

I kdy? nen? Varho?? nejvy???m kopcem v okol?, je z jeho rozhledny p?ekr?sn? v?hled.

D???nsk? Sn??n?k s rozhlednou, vrch Kukla s telokomunik.v???, Bukov? hora s televizn?m vys?la?em, 8x p?eru?ovan? Labe 
 

Směrová růžice

 
Kru?n? hory, kopec Hradi??any, Klete?n?, Mile?ovka, Hrad Hr?dek  H?ebeny Dlouh?ho vrchu a Vrchoviny 
   
Litom??ice, Lovo?; ??p a hrad Hazmburk 

.:Kam dále ?

.:Okolní rozhledny do 30 km NOVÉ!

Zobrazit rozhledny do vzdálenosti km

.:Komentáře k rozhledně

Zde si můžete přečíst zkušenosti ostatních návštěvníků stránek s touto rozhlednou nebo můžete přidat i své vlastní zkušenosti. Například, že nebyla otevřena v dobu, kdy otevřena měla být, nebo naopak že otevřena byla. Dle mého názoru by všechny Vaše komentáře mohly být velice cennými pro ostatní cestovatele po rozhlednách!

(Řazeno od nejnovějšího příspěvku po nejstarší)
obat pembesar penis E-mail Web 1-.-0.2015, 05: 0:8:
jaring lapangan futsal Web 0-.-1.2014, 05: 1:7:
thanks for sharing..
http://www.agen-jaring.blogspot.com/2012/12/jaring-futsal-dan-jasa-pemasangan.html
http://www.agen-jaringfutsal.blogspot.com/2012/03/jaring-golf.html
http://www.pancasamudera-safetynet.blogspot.com/2013/05/jaring-polynet-biru-jual-jaring-polynet.html
http://www.pancasamudera-safetynet.blogspot.com/2013/05/jaring-polynet-biru-jual-jaring-polynet.html
http://www.jual-jaringgolfmurah.blogspot.com/2013/06/safety-net-jaring-safety-jaring.html
http://www.jaring-pengaman.blogspot.com/2013/05/safety-net-jaring-safety-jaring-proyek.html
http://www.jualjaringsafety.blogspot.com/2013/06/safety-net-jaring-safety-jaring.html
http://www.jual-jaringgolf.blogspot.com/2013/06/jaring-gawang-jual-jaring-gawang-futsal.html
http://www.pusat-anekajaring.blogspot.com/2014/09/jaring-paranet-jual-jaring-paranet.html
http://www.panca-samudera.blogspot.com/2013/03/rumput-futsal-rumput-sintetis-jual.html
http://www.jaringsafety.blogspot.com/2013/01/jaring-safety-jaring-pengaman-jaring.html
http://www.jaringsafetymurah.blogspot.com/2011/01/jaring-proyek-jaring-gedung-jaring.html
http://www.pusat-jaring.blogspot.com/2012/06/jaring-pengaman-jaring-pengaman-proyek.html
http://www.jualjaringpengaman.blogspot.com/2014/02/jaring-pengaman-proyek-jaring-pengaman.html
http://www.jual-jaring.blogspot.com/2013/03/jual-rumput-futsal-rumput-sintetis.html
http://www.toko-jaring.blogspot.com/2012/06/tali-tambang-nylon-kuralon-manila-pe.html
http://jaringfutsal.wordpress.com
http://jualjaringfutsal.wordpress.com
http://tokojaring.wordpress.com
http://jualtambangmurah.wordpress.com
http://pasangjaringfutsal.wordpress.com
http://pancasamudera.wordpress.com
obat penghilang tatto E-mail Web 7-.-0.2014, 11: 0:0:
TATTONOX adalah obat penghilang tatto yang sangat bagus untuk mehilangkan tato permanen dan sangat aman untuk kulit.http://toko-pria.com/obat-penghilang-tatto-cara-menghapus-tato-tattonox/
Tom?? a David z Kladna 6-.-0.2007, 28: 1:1:
Rozhlednu jsme nav?t?vili 23.6.2007. Vystoupili jsme z vlaku v Setuz?n? a po silnici jsme se vydali sm?rem k rozhledn? a po dosti n?ro?n? cest? jsme dorazili k rozhledn?. Bylo zata?eno, p?esto v?hled je velice p?kn?. Doporu?uji v?em turist?m, velkou sva?inu s sebou, cestou nen? ob?erstven? po ruce.
hela 6-.-0.2006, 12: 2:2:
Cesta na Varho?? ze Sebuz?na dosti t??k?, ale na vrcholu v?s ?ek? p?kn? rozhledna.Nav?t?vila jsem ji 8.6., po?as? p??lo, po nam?hav?m v?stupu jsem za to byla odm?n?na n?dhern?mi v?hledy po cel?m ?esk?m St?edoho??. V?em rozhledn???m doporu?uji.
Radim Nytl Web 6-.-0.2006, 09: 1:1:
Je to zaj?mav? hora. Mo?n? to tvrd?m trochu zaujat?, jeliko? po boku t?to hory vyr?st?m u? od sedmi let v?ku a p?irostla mi k srdci natolik, ?e ani mo?e pro m? nen? tolik l?kav?. Rozhled z vrcholu je kr?sn?, hez?? v?ak (dramati?t?j??) - a? jen ??ste?n? - jsou v?hledy z "vyhl?dek" v z?padn?m ?bo?? kopce. Nejzn?m?j?? z nich je Krkav?? sk?la, ale jsou i mnoh? jin? - trouf?m si tvrdit je?t? dramati?t?j??. V?em slu?n?m a po??dkumilovn?m turist?m p?eji hezk? z??itky p?i pohledu na panoramata obklopuj?c? Varho??:-)
Karel E-mail 5-.-0.2006, 25: 0:7:
Tak jsme j? tak? nav?t?vili 24.5.2006, a? okolo 18,-hod. Po?as? sice nic moc, ale tak hold to n?kdy b?v?.
Po??tejte s t?m, ?e na t?ch 700m od parkovi?t? vystoup?te 100m, co? je krp?l jak hrom. Ale zato pohled do krajiny je zcela ?chvatn? a stoj? opravdu za to.
steve 3-.-0.2006, 07: 1:6:
ak si to ty Daline zo 412tky NMnV 1980 tak pri najblizsej navsteve vychodneho slovenska ti ukazem zopar rozhladni npr.kojsovku jeleni vrch pipitka atd.rozhlednam zdar.steve moldava
Dalibor Matulka E-mail 1-.-0.2006, 17: 2:0:
V sobotu 15.1.2005 jsem nav?t?vil rozhlednu Varho?? a u? z d?lky jsem vid?l, ?e se trochu zm?nila silueta. Mobiln? oper?tor p?istav?l k boku rozhledny kontejner s elktronikou a na vrcholu rozhledny postavil sto??r s parabolkou a n?kolika pod?ln?mi ant?nami. (Asi BTS)
Jsou i nov? schody v doln? ??sti rozhledny. Jsou kovov? a i z?klady jsou opat?eny nov?mi traverzami. Moc mi to nevon?, ale pen?ze jsou v dne?n? dob? mocn? a? nejmocn?j??. Na druhou stranu na obranu mus?m up??mn? napsat, ?e ?prava a nap?. kabelov? trasa jsou vytvo?eny celkem skryt? a neb?t 5m vysok?ho sto??ru na vrcholu, ?lov?k by to ani nepoznal. Doufejme, ?e ?prav?m je konec a ?e rozhledna neskon?? nap?. jako ?pi??k v ?esk? L?p?. Rozhledn?m zdar
Radim Nytl 0-.-1.2005, 23: 0:2:
Na za??tku tohoto t?dne p?ibyl na rozhledn? Varho?? behem jedin?ho dne zat?m nezn?m? p??stavek, kter? rozhledn? moc neslu??. M?lo by se snad jednat o telekomunika?n? prvek. Ty?? se dvouse?n? z ji?n? bo?n? strany rozhledny a jedna ty? asi p?t metr? nad vrchol rozhledny. Pokud se chcete dozved?t n?co v?ce, a autorovi t?chto str?nek to nebude vadit, pod?vejte se p??mo na str?nky ?esk?ho st?edoho?? , kde jeden z m?ch p??sp?vk? pojedn?v? pr?v? o Varho??i. Nen? tam v?ak zajist? zahrnuta tato novinka, kter? opravdu hyzd? jinak duchapln? tvary rozhledny.


Rychlá navigace

.:Rozhledny:.

Alexandrova rozhledna u Adamova
Allainova v?? u Lomnice nad Popelkou
?ance u Jakub?ovic
Andrl?v Chlum u ?st? nad Orlic
Bab? Lom u Lelekovic
Babylon u N?m?st? nad Oslavou
Barrandovsk? terasy v Praze
B?ezinka u Bernartic
B?l? hora u Kop?ivnice
B?lov u Fulneku
Bo?etice u B?eclavi
Bohu??v vrch u Plan
Bolf?nek u Chudenic
Bor?vka u Hlubok
Boub?n u Kubovy Huti
Bramberk u Jablonce nad Nisou
Bu?ina u L?zn? Kyselka
Cibulka v Praze - Ko????ch
Cvil?n u Krnova
D?d u Berouna
DDM Praha-Mod?any
Diana v Karlov?ch Varech
D???nsk? Sn??n?k u D???na
Doubsk? hora v Karlov?ch Varech
Drahou?ek u Ose?an
Dyle? u Chebu
Dymn?k u Rumburka
?eb?nka u Ku?imi
?e?ovka u Ji??na
Erbenova vyhl?dka v ?st? nad Labem
?erchov u Doma?lic
?ern? hora u Jansk?ch l?zn
?ern? Studnice u Jablonce nad Nisou
?esk? Lhotice u Nasavrk
?estice u Volyn?
Fr?dlantsk? v??ina
Goethova vyhl?dka v Karlov?ch Varech
Gran?tn?k u ?esk?ho Krumlova
Hamelika v Mari?nsk?ch L?zn?ch
Hard v Sokolov?
Hasi?tejn u Kadan?
H?j u A?e
H?j u ?umperka
Hladnov v Ostrav?
H?la?ka u T?bora
Hn?v?n u Mostu
Ho?ick? Chlum u Ho?ic
Hora Svat? Kate?iny
Horn? les u V?ru
Hr?dek ve Varnsdorfu
Hrub? Jesen?k u Nymburka
Chlum u Hradce Kr?lov
Chlum u Plzn?
Chur??ov u Stach?
?iben?k v Trutnov?
?i?kovsk? vys?la? v Praze
Jarn?k u P?sku
Jaro?ovsk? kopec u Budislavi
Javorn?k u Vimperka
Je?abina u Litv?nova
Jedlov? u Ch?ibsk
Je?t?d u Liberce
Jezern? sla? u Kvildy
Kamenn? vrch v Brn?
Karas?n u Byst?ice nad Pern?tejnem
Klatovsk? h?rka u Klatov
Kle? u ?esk?ho Krumlova
Kl?novec u J?chymova
Klucanina u Ti?nova
Kohout u Bene?ova nad Plou?nic
Kom??? v??ka u Krupky
Ko?ova hora u Kladna
Kor?b u Kdyn?
Koz?kov u Semil
Kozlovsk? kopec u ?esk? T?ebov
Krkavec u Plzn?
Kr?lovka u Bed?ichova
Kr?sensk? vrch u Horn?ho Slavkova
Kr?sn? Dv?r u Podbo?an
Kr?to?ice u Plan? nad Lu?nic
Kryry u Podbo?an
Kun??ek u Petrovic
Landek v Ostrav?
Lhotka u Berouna
Libereck? v??ina v Liberci
Lib?n u Prachatic
Lidov? sady v Liberci
L?zek u Lan?krouna
Mackova hora u Nov?ho Stra?ec
Mal? chlum u Obory
Mandava u Velk?ch Popovic
Masarykova v?? samostatnosti
Ma?sk? vrch u Vimperka
Mil??e u Rozvadova
Mile?ovka u Velem?na
Minaret v Lednici
Mostn? hora v Litom??ic?ch
M?stsk? hora v Beroun?
Ne?t?tick? hora u Neveklova
N??kovice u Love?kovic
Ocmanice u N?m?st? nad Oslavou
Onen Sv?t u La?ovic
Osi?ina u Vojenic
Ostravsk? radnice
Past??sk? st?na v D???n?
Pet??n v Jablonci nad Nisou
Pet??nsk? rozhledna v Praze
?pi??k u Tanvaldu
Podvr?? u Veselice
Poledn?k u Pr??il
Prad?d v Jesen?k?ch
Pr?honick? park u Prahy
Prose?sk? h?eben u Prose?e nad Nisou
Rad?tice u Bechyn?
Rosi?ka u S?zavy
Roudnice nad Labem
Rovnina u Uhersk?ho Hradi?t?
Roz?lka u ?amberka
Rtyn? v Podkrkono?
Salingburg ve Franti?kov?ch l?zn?ch
Semenec u T?na nad Vltavou
Skuhrov nad B?lou
Slabo?ovka u Besednice
Slav?n v Tupadlech
Slovanka u Janova nad Nisou
Smrk u Nov?ho M?sta pod Smrkem
Sokol? vrch u Dobrn
St??brn?k u Loun
Str??i?t? u Chomutova
Str??i?t? u ?valna
Str??nice u Liptan?
Studenec u ?esk? Kamenice
Such? vrch u Kr?l
Svat? kope?ek u Kadan?
Svatobor u Su?ice
Sylv?nsk? vrch v Plzni
Tane?nice u Mikul??ovic
T?bor u Lomnice nad Popelkou
Terezka u Prose?e
Tobi???v vrch u Jesenice
?t?p?nka u P??chovic
?trambersk? Tr?ba ve ?tramberku
?tvina u Tou?imi
Val u Kr?l?k?
Varho?? u Litom??ic
Velk? ?antoryje u N?dku
Velk? De?tn? v Orlick?ch hor?ch
Velk? Chlum u D???na
Velk? Kam?k u P?sku
Velk? Lopen?k v B?l?ch Karpatech
Vesel? vrch u Mokrska
Vl?? hora u Kr?sn? L?py
Vrbice u Rychnova nad Kn??nou
Vr?tensk? hora u M?ena
V?tru?e v ?st? nad Labem
Vyhl?dka Karla IV. v Karlov?ch Varech
Zelen? hora u Chebu
Zlat? chlum u Jesen?ku
Z?meck? vrch u ?esk? Kamenice
Z?me?ek ve Franti?kov?ch l?zn?ch
Zubersk? vrch u Trhov? Kamenice

.:Vyhledávání:.
Rozšířené vyhledávání

.:Kontakt:.

Webmaster


Bez předchozího svolení autorů je používání textů nebo fotografií pro jinou než vlastní potřebu zakázáno.
Designed and programmed by © Hanuš Wagner in 2005 | Hosted by Arachne | Web info | RSS | Site map | Page generated: 0.804 seconds | online